Copyright © 2019 LONG HOÀNG . All rights reserved.

Copyright © 2019 LONG HOÀNG . All rights reserved.

Lan hồ điệp+ Xem tất cả

250.000 
250.000 
250.000 

Chậu lan hồ điệp

ĐẠI CÁT (50 CÀNH)

12.000.000 

Chậu lan hồ điệp

CHÀO XUÂN (50 CÀNH)

12.000.000 

Chậu lan hồ điệp

LAN HỒ ĐIỆP 6 CÀNH T01

1.500.000 

Chậu lan hồ điệp

LAN HỒ ĐIỆP 8 CÀNH T01

2.000.000 

Chậu lan hồ điệp

LAN HÔ ĐIỆP 7 CÀNH V01

1.750.000 
250.000 

Lan hồ điệp

LAN TIỂU HỒ ĐIỆP T01

250.000 
220.000 
220.000 

Lan hồ điệp

LAN TIỂU HỒ ĐIỆP T01

250.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 

Chậu lan hồ điệp

LAN HỒ ĐIỆP 1 CÀNH T01

220.000 

Chậu lan hồ điệp

KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT (8 CÀNH)

1.760.000 

Chậu lan hồ điệp

LAN HỒ ĐIỆP 1 CÀNH V01

220.000 

Chậu lan hồ điệp

TINH KHÔI (5 CÀNH)

1.100.000 

Chậu lan hồ điệp

HÒA HỢP (5 CÀNH)

1.100.000 

Chậu lan hồ điệp

DỊU DÀNG TÌNH YÊU (10 CÀNH)

2.200.000 

Chậu lan hồ điệp

Ý NỒNG (3 CÀNH)

660.000 

Các loại mai khác

MAI GIẢO LÁ GAI M02

130.000.000 

Mai lá ngọc cành vàng

MAI LÁ NGỌC CÀNH VÀNG MINI M03

1.500.000 

Các loại mai cúc

MAI CÚC 2 TẦNG MINI M04

600.000 
200.000 
5.000.000 
500.000 

Mai lá ngọc cành vàng

MAI LÁ NGỌC CÀNH VÀNG M01

20.000.000 

Mai chiếu thủy

MAI CHIẾU THỦY 01

12.000.000 

Mai chiếu thủy

MAI CHIẾU THỦY 02

1.000.000 

Mai chiếu thủy

MAI CHIẾU THỦY 03

800.000 

Cây cảnh văn phòng mini+ Xem tất cả

Cây cảnh mini văn phòng

LƯỠI HỔ THÁI 01

280.000 

Cây cảnh mini văn phòng

KIM TIỀN 03

320.000 

Cây khác

NGỌC NGÂN 01

250.000 

Cây cảnh mini văn phòng

KIM TIỀN 02

300.000 

Cây cảnh mini văn phòng

KIM NGÂN 01

345.000 

Cây bàng

BÀNG SINGAPORE 01

340.000 

Cây cảnh mini văn phòng

NGŨ GIA BÌ 01

250.000 

Cây cảnh mini văn phòng

KIM TIỀN 01

600.000 

Cây cảnh mini văn phòng

LƯỠI HỔ THÁI 02

450.000 

Cây cảnh mini văn phòng

NGŨ GIA BÌ 02

250.000 

Cây cảnh mini văn phòng

NGỌC NGÂN 02

250.000 

Cây cảnh mini văn phòng

NGỌC NGÂN 03

250.000